Management Structure of the TNS Energo Group

Subsidiary Contact Information:

TNS energo Velikiy Novgorod LLC
Deputy General Director of PJSC TNS energo – Managing Director of TNS energo Veliky Novgorod LLC Denis Novikov
Address:
Pskovskaya str. 13, Veliky Novgorod, Russian Federation, 173015
Phone:
+7 (8162) 64-00-98
Fax:
+7 (8162) 94-91-97
E-mail:
sekr@novgorod.tns-e.ru
Site:
https://novgorod.tns-e.ru
TNS energo Voronezh PJSC
Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies – Managing Director, TNS Energo Voronezh PJSC Sergey Gres
Address:
Merkulova Street 7a, Voronezh, Russian Federation, 394029
Phone:
+7 (473) 261-87-07 (08), +7 (473) 202-08-33
Fax:
+7 (473) 261-87-43
E-mail:
post80@vesc.ru, sbyt@vesc.ru
Site:
https://voronezh.tns-e.ru
TNS energo Karelia JSC
Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies – Managing Director, JSC TNS energo Karelia Vladimir Kayalainen
Address:
Internacionalistov Bulvar 17A, Petrozavodsk, the Republic of Karelia, Russian Federation, 185016
Phone:
+7 (8142) 79-25-00
Fax:
+7 (8142) 79-25-13, 79-25-10
E-mail:
kesk@karelia.tns-e.ru
Site:
https://karelia.tns-e.ru
TNS energo Kuban PJSC
Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies – Managing Director, PJSC TNS Energo Kuban Alexandr Halanskiy
Address:
Gimnazicheskaya Street 51/1, Krasnodar, Russian Federation, 350000
Phone:
+7 (861) 299-07-20
Fax:
+7 (861) 262-39-00
E-mail:
energosbyt@kuban.tns-e.ru
Site:
https://kuban.tns-e.ru
TNS energo Mari El PJSC
Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies – Managing Director, PJSC TNS energo Mari El Maxim Belousov
Address:
Iyvana Kyrlya Street 21, Ioshkar Ola, Russian Federation, 424019
Phone:
+7 (8362) 46-51-80
Fax:
+7 (8362) 55-62-90
E-mail:
esb@esb.mari.ru
Site:
https://mari-el.tns-e.ru
TNS energo NN PJSC
Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies – Managing Director, PJSC TNS energo Nizhny Novgorod Alexey Savostin
Address:
Beketova Street 3v, Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603950
Phone:
+7 (831) 243-07-99
Fax:
+7 (831) 412-36-48
E-mail:
info@nn.tns-e.ru
Site:
https://nn.tns-e.ru
TNS energo Penza LLC
Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies; Managing Director of LLC TNS energo Penza Roman Chernov
Address:
Gagarina str. 11b, Penza, Russian Federation, 440039
Phone:
+7 (8412) 55-90-19
Fax:
+7 (8412) 42-03-28
E-mail:
priem@penza.tns-e.ru
Site:
https://penza.tns-e.ru
TNS energo Rostov-on-Don PJSC
Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies – Managing Director, PJSC TNS energo Rostov-on-Don Roman Lutikov
Address:
Zhuravlev Street 47, Rostov-on-Don, Russian Federation, 344022
Phone:
+7 (863) 203-59-57
Fax:
+7 (863) 203-59-93
E-mail:
tns-rostov@rostov.tns-e.ru
Site:
https://rostov.tns-e.ru
TNS energo Tula JSC
Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies and Managing Director of JSC TNS energo Tula Andrey Shalitkin
Address:
Kaminskogo Street 31a, Tula, Russian Federation, 300041
Phone:
+7 (4872) 25-09-70 (multichannel)
Fax:
+7 (4872) 25-17-52
E-mail:
office@tula.tns-e.ru
Site:
https://tula.tns-e.ru
TNS energo Yaroslavl PJSC
Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies – Managing Director, PJSC TNS energo Yaroslavl Alexey Ermakov
Address:
Lenina Avenue 21b, Yaroslavl, Russian Federation, 150003
Phone:
+7 (4852) 78-19-09
Fax:
+7 (4852) 78-19-04
E-mail:
engsbyt@yar.tns-e.ru
Site:
https://yar.tns-e.ru