Management Structure of the TNS Energo Group

Subsidiaries:

TNS energo Velikiy Novgorod LLC

Deputy General Director of PJSC TNS energo – Managing Director of TNS energo Veliky Novgorod LLC Denis Novikov
Address: Pskovskaya str. 13, Veliky Novgorod, Russian Federation, 173015
Phone +7 (8162) 64-00-98
Fax +7 (8162) 94-91-97

TNS energo Voronezh PJSC

Deputy General Director of the TNS energo Group of Companies — Managing Director of the PJSC TNS energo Voronezh Evgeny Severgin
Address: Merkulova Street 7a, Voronezh, Russian Federation, 394029
Phone: +7 (473) 261-87-07 (08), +7 (473) 202-08-33
Fax +7 (473) 261-87-43

TNS energo Karelia JSC

Deputy General Director of the TNS energo Group of Companies — Managing Director of the JSC TNS energo Karelia Oleg Dotsenko
Address: Internacionalistov Bulvar 17A, Petrozavodsk, the Republic of Karelia, Russian Federation, 185016
Phone +7 (8142) 79-25-00
Fax: +7 (8142) 79-25-13, 79-25-10

TNS energo Kuban PJSC

Deputy General Director of PJSC TNS energo Group of Companies – Managing Director of PJSC TNS energo Kuban Ivan Kostanov
Address: Gimnazicheskaya Street 51/1, Krasnodar, Russian Federation, 350000
Phone +7 (861) 299-07-20
Fax +7 (861) 262-39-00

TNS energo Mari El PJSC

Deputy General Director of the TNS energo Group of Companies - Managing Director of the PJSC TNS energo Mari El Ekaterina Vakhitova
Address: Iyvana Kyrlya Street 21, Ioshkar Ola, Russian Federation, 424019
Phone +7 (8362) 46-51-80
Fax +7 (8362) 55-62-90

TNS energo NN PJSC

Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies and Managing Director of PJSC TNS energo Nizhny Novgorod Oleg Shavin
Address: Beketova Street 3v, Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603950
Phone +7 (831) 243-07-99
Fax +7 (831) 412-36-48

TNS energo Penza LLC

Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies; Managing Director of LLC TNS energo Penza Roman Chernov
Address: Gagarina str. 11b, Penza, Russian Federation, 440039
Phone +7 (8412) 55-90-19
Fax +7 (8412) 42-03-28

TNS energo Rostov-on-Don PJSC

Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies; Managing Director of PJSC TNS energo Rostov-on-Don Daria Zhukova
Address: Zhuravlev Street 47, Rostov-on-Don, Russian Federation, 344022
Phone +7 (863) 203-59-57
Fax +7 (863) 203-59-93

TNS energo Tula JSC

Deputy General Director of the PJSC TNS energo Group of Companies and Managing Director of JSC TNS energo Tula Nataliya Bondareva
Address: Kaminskogo Street 31a, Tula, Russian Federation, 300041
Phone +7 (4872) 25-09-70 (multichannel)
Fax +7 (4872) 25-17-52

TNS energo Yaroslavl PJSC

Deputy General Director of the TNS energy Group of Companies and Managing Director of the PJSC TNS energo Yaroslavl Victor Doberstein
Address: Lenina Avenue 21b, Yaroslavl, Russian Federation, 150003
Phone +7 (4852) 78-19-09
Fax +7 (4852) 78-19-04